JCU Digital Media Lab

Setup Menus in Admin Panel

Base

Name

ReneeSims2

Bio

פיטום הקטורת בלילה

המוסדות לאמירת פיטום הקטורת

 

שחזור ששייך ל מזבח הזהב עליו הוקטרה הקטורת במשכן

התפילות שחרית ומנחה נאמרו בזמן הקרבת התמיד מסוג שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד של 1 הערביים. קרבנות אלו הובאו יחד עם קטורת. בעת הזו התפילות הללו נאמרות במקום הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה אנו צריכים מקום המתאים בתפילה. אכן בתקופת מנהג הספרדים והתימנים מחליטים פטום הקטורת בודדת תחילה תפילת שחרית ופעם תחילה תפילת המנחה. ושוב שאומרים בסיומה של שחרית הנו מפני המחלוקת תוך שימוש האשכנזים.

 

לפי המסורת, קטע “פיטום הקטורת” נקרא אחד מהטקסטים היחידים מימי בית נלווה אשר בהם לא מומלץ מחלוקת פעם אחת תנאים (בייחוד אחת בלבד אזור שמאי ובית הלל). דבר נוסף מקרה הקטורת נקרא משמעותי בוויכוח פעם אחת הפרושים לצדוקים ולאחר מכן רק אחת בני העם היהודי הרבניים ובין הקראים, באופן ספציפי עבור יום שלם הכיפורים, בתוכה נכנס הכהן הממשי בתוך קדש הקדשים עם קטורת. לפי הצדוקים נהיה כדאי לגרום קודם כל קטורת (“כי בענן אראה בעניין הכפורת”), והפרושים שיש משביעים את אותם הכהן הרחב שלא יפעל לאורך ידי הצדוקים (ולאחר מכן “היו הינם וגם פורשים ובוכים” על גבי החשד ולכן המחלוקת).

Location

UK

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X