JCU Digital Media Lab

Setup Menus in Admin Panel

Base

Name

NikolasBarton

Bio

תיקים לומר תורה
 
כתיבת ספר תורה ביותר מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל את אותם התהליך זה בטח ששייך ל הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי בדירות מיד ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מתכוונים כמובן את ההכנסת עיתון תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, מידע וכמובן סעודת המצווה.
אתר תורה
כאשר הסופר סיים לומר בשעה טובה את אותה טקסט התורה מצויים השלב של בחירת התיק לספר מלאכה.

אזי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב החשוב של בחירת תיק להגיד תורה.
 
כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד הכולל נוצר כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בתחום מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת
 
התיק לספר מלאכה נפתח כמו דלת והמגילה של הקלף להמציא אותו כתוב הספר עבודה, מועבר מחלק אחד לחלק השני לצורך הקריאה בתורה.
 
התיבה לספר תורה ברוב הפעמים עלולה מעץ ומעוטרת בעיטורים שונים כמו בדי קטיפה ומתכות יקרות תכשיטים בעבודת יד וכסף, הסגנון זה בהחלט שהיא הארגזים לספר מלאכה מצורי ברוב הפעמים אצל הקהילות של עדות המזרח
 
אשר נפתחת כמו דלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אדם להוריש אחר לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת בעיקר מעץ, אולם מעוטרת בשלל עיטורים, החל מבדים וכלה במתכות יקרות (כסף או זהב). סגנון זה מצוי ברוב קהילות המזרח בקיצור ברחבי הקהילות המצויות במזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט במצרים, בארץ ישראל (למעט של האשכנזים)

Location

Indonesia

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X