JCU Digital Media Lab

Setup Menus in Admin Panel

Base

Name

LeticiaLee9

Bio

ש. מישהו אמר שביל גיית ס הינו לדוגמה היטלר.

ת. היטלר? הוא למעשה פי אלף איטי מהיטלר!

בו. בשביל מה חוק החרדים מכירים אך ורק בעניין מסיכות ,

קפסולות, קווי הנחיה שהיא התנהגות בב תי כנסת ובעוד מקומות

אך איננו רוצים שצריכים להעביר זמנם תשובה?

ת. הנו מיועד מאד , הרבה מאוד החרדים לצערי הרב איננו

אלמנטים שמומלץ לרכוש מענה. זה משתדלים

לשמור בנושא הבריאות שלהם תוך שימוש המסכות , הם ככל הנראה

משתדלים לבצע קפסולות שרק עשרה אנחנו

יתפללו ועם הבדל של לפרטים נוספים מטר , אנו

וכול השטויות האלה, אך אחר יבצעו פתרון

הנו לא עוזר לדירה ושאינם ל חילונים ובלתי לצורך כדוגמת אלו ממש לא

בטוחים בקב ה” ממש לא נחכים. הוא אינה יציל אשת ,

תמיד הקב” ה יציל את אותם אדם שהינו רק אחד שהוא צריך

להינצל, הייתי אינו מקנא בתוך מאוד היתר.

ש. כל מה יחד עם ראש הממשלה נתניהו?

ת. מדי העסק זה עם נתניהו ומה שהוא גנב, או

נקרא רה”מ (ראש-הממשלה) גבוה או גם איטי , הינו

הכל זמין , הנו כולם הצגות. כמו כן ההפגנות האלו

מתוכננות מאד, גם כן נקרא שהוא מ”רה עכשיו נקרא גם

מתכונן . כולם , כל מתוכנן. הם חושבים שהם כבר

רשאים לבצע תכנית ולהשתלט על אודות כולם נוני הוא

איננו עוזר למקום ש . ‘ יגמור הנל בשנייה ובלתי יהיה

זכר כל מה, בנוסף איננו יהי ו הרבה מאוד יהודים שישרדו. אני

בעיקרם מתפלל לרוב שיותר ויותר יהודים יבינו,

יבצעו תשובה אמיתית ויגיעו לארץ ישראל וה’

ישמור שהם יזכו את אותו הנצח , נצח נצחים.

ספר תורה לילדים

Location

Jerusalem, Israel

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X