JCU Digital Media Lab

Setup Menus in Admin Panel

Base

Name

Mutt Callen

Location

United States

Location

United States

Bio

כחלק מ מנהג האשכנזים נוהגים להזכיר בתוכה בסיומה של התפילה, ואילו הספרדים והתימנים (וגם החסידים) אוהבים לאומרה בתחילת ובסיום תפילת שחרית ולפני תפילת מנחה.

בתפילת שחרית הפתיחה ללימוד הנוכחית בקטע פיוטי: “אין כאלוקינו” המסתיים במילים (בימות החול): “אתה הוא[4] שהקטירו אבותינו לפניך את אותן קטורת הסמים[5]”. יהודי עדות המזרח ובחסידות ויזניץ מחבבים לזהות את כל סממני הקטורת על גבי אצבעות יד רק אחת – העובדות שמסייע להם לא להתבלבל בספירה, מכיוון שבטקסט עצמו נאמר שהטועה במינון מרכיבי הקטורת מומלץ מיתה.

בסיומה של הרעיון עוברים הלכות כתיבת הקטורת במעונכם המקדש למשל שנכתב בברייתא,[6] וחותמים בדברי אגדה: “כל השונה הלכות בשאר אזורי זמן מובטח לשיער שהוא בן העולם הבא” (תנא דבי אליהו), ו”תלמידי חכמות מרבים השלום בעולם” (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף סד מאמר א).
פרשת הקטורת לקריאה

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X