JCU Digital Media Lab

Setup Menus in Admin Panel

Base

Name

Mutt Callen

Location

United States

Location

United States

Bio

“הגורמים לאמירת פיטום הקטורתשחזור של מזבח הזהב אודותיו הוקטרה הקטורת במשכןהתפילות שחרית ומנחה נאמרו מזמן הקרבת התמיד שהיא שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד מסוג אחת הערביים. קרבנות צריכים להיות הובאו עם קטורת. כיום התפילות אלה נאמרות בתחום הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה עליכם חלק הראוי בתפילה. כן לפי מנהג הספרדים והתימנים מחליטים פטום הקטורת בין קודם כל תפילת שחרית ופעם קודם כל תפילת המתנה. שוב שאומרים עם תום שחרית הוא מפני המחלוקת יחד האשכנזים.

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X